Nasze grupy


Grupy dzieci w roku szkolnym 2019/2020

3 latki – oddział I
nauczyciele: wychowawca p. Alina Janik,
p. Katarzyna Rogowska, p. Anna Święs, p. Małgorzata Struś

3-4latki – oddział II
nauczyciele: wychowawca p. Izabela Krajewska,
p. Marzanna Jaroszewicz, p. Beata Czemko

4 latki – oddział III
nauczyciele: wychowawca p. Karolina Kita,
p. Marzanna Jaroszewicz, p. Alina Janik

5 latki – oddział IV
nauczyciele: wychowawca p. Iwona Fularz -Tomzik
p. Beata Czemko
5-6 latki – oddział V
nauczyciele: wychowawca p. Renata Wieczorek,
p. Małgorzata Struś

6 latki – oddział VI
nauczyciele: wychowawca p. Beata Czemko,
p. Małgorzata Struś


Nauczyciel języka angielskiego: p. Stanisław Malicki
Katecheta: p. Alina Marzec
Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i terapii ruchowej: p. Anna Święs
Logopeda: p. Karolina Kita
Terapeuta pedagogiczny: p. Renata Wieczorek
Terapeuta edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną/ Oligofrenopedagog: p. Katarzyna Rogowska
Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji oraz Integracji Sensorycznej: p. Małgorzata Struś
Terapeuta Autyzmu i zespołu Aspergera: p. Agnieszka Sznajder
Przedszkolowo.pl logo