Terminarz opłat

TERMINARZ OPŁAT:

OPŁATA GODZINOWA:
1 zł za rozpoczętą godzinę dziennie x ilość godzin dziennie x ilość dni roboczych w danym miesiącu – dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat.
UCHWAŁA NR XXX/256/16 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie gminy Trzcianka
0 zł - dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, tj. dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego i obowiązuje cały rok szkolny
nowelizacja USTAWY z dn. 13.11.2003r. - USTAWA z dn. 1.12.2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8.12.2016r. poz. 1985)

konto Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance:
Bank Pekao S.A. 41 1240 3741 1111 0010 3625 7606


WYŻYWIENIE:
7 zł stawka dzienna x ilość dni roboczych w miesiącu.
Zarządzenia nr 18/2020 Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance z dnia 26.06. 2020r.
w spr. ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki.

konto Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance:
Bank Pekao S.A. 41 1240 3741 1111 0010 3625 7606

OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:
50 zł w roku szkolnym,
drugie dziecko i kolejne z rodziny 25 zł.

konto Rady Rodziców Gminnego Przedszkola nr 3w Trzciance:
Bank Spółdzielczy Wronki Oddział Trzcianka
73 89 611025 0020 0201 9129 0002

OPŁATA NA UBEZPIECZENIE DZIECI:
okres ubezpieczenia: od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.
InterRisk
wyboru oferty dokonują Rodzice i ubezpieczają internetowo zgodnie z załączonymi informacjamiPrzedszkolowo.pl logo