Zarządzenie dot. realizacji podstawy programowej

Zarządzenie nr 24/2017
Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance
z dnia 30 sierpnia 2017 roku


w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnej realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.


Na podstawie:
ustawy o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991 r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ).§ 1
W Gminnym Przedszkolu nr 3 w Trzciance ustala się czas bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 12.00.


§ 2
Zarządzenie obowiązuje od 30.08.2017 r.
Przedszkolowo.pl logo